Vad är VPN

vad är vpn
Vad är VPN?

VPN är en vanligt förekommande förkortning och står för ”Virutal Private Network” eller på svenska ”Virtuellt Privat Nätverk”. VPN används till allt från att få tillgång till ett annat lands Netflix-utbud till att skapa stora interna nätverk för multinationella företag. På ett internet som blir mer och mer övervakat, är dessutom ett virtuellt privat nätverk en ypperlig tjänst för dig som vill göra din röst ohörd.

Huvudfunktionerna i en VPN

Ett virtuellt privat nätverk har två huvudfunktioner, den första funktionen är att skapa en så kallad tunnel, genom vilken all ingående och utgående trafik från och till din dator färdas. Den här tunneln är en säker förbindelse som genom kryptering säkerställer att ingen utomstående kan läsa av den trafik som passerar igenom tunneln. Det kan liknas vid en nätverkskabel mellan två datorer, när dessa två datorer paras ihop tillhör de ett eget nätverk till vilket bara de har tillgång. VPN skapar ett sådant privat nätverk mellan dig och alla de platser du besöker på internet.

Den andra huvudfunktionen är att maskera vem du är och varifrån du ansluter till internet. Varje dator har en unik IP-adress, den här adressen kan liknas vid ett fingeravtryck. Ett specifikt fingeravtryck överensstämmer bara med en specifik människa. Likaså kan en specifik IP-adress endast tillhöra en specifik dator. Men när du använder VPN är det som att sätta på dig en magisk handske och plötsligt få tillgång till mängder av påhittade fingeravtryck som inte tillhör någon. Istället för att surfa från Sverige med IP-adressen: 12.13.14 så kan du istället surfa från Kanada med IP-adressen: 41.31.21.

Sammanfattningsvis kan man säga att om du använder dig av VPN så kan ingen se vad det är du gör på internet och ingen kan se vem du är. Det här gäller både webbplatser du besöker och program eller applikationer du använder.
Hur VPN fungerar

  1. Den säkra förbindelsen (tunneln) skapas genom att din internettrafik först kapslas in i ett paket som innehåller själva trafiken och en adress dit paketet ska skickas. Paketet kontrolleras sedan på upp till tre olika nivåer. Först kontrolleras användaren av VPN-klienten gentemot VPN-servern med ett Punkt-till-punkt protokoll. För att kontrollera att klienten har behörighet att färdas via servern.
  2. Därefter sker autentisering via klient och server på datornivå för att upprätta ett säkert samarbete för paketet mellan klient och server. Detta sker via ett IKE-protokoll (Internet Key Exchange) och det är antingen en förutbestämd nyckel eller datorcertifikat som autentiseras.
  3. Slutligen sker en kontroll av dataursprunget och dess integritet, det här görs för att säkerställa att paketet som kommer fram är orört och samma paket som skickats. Den här kontrollen sker genom en krypteringsnyckel som endast är känd av sändaren och mottagaren.
så fungerar en vpn
Bilden illustrerar kopplingen mellan användaren och VPN-servern.

Hur du förblir anonym

Vem du är som använder internet och varifrån du använder internet maskeras genom att all din internettrafik går via din VPN-leverantörs server. Och när trafiken passerar servern så omdirigeras den för att dölja varifrån den ursprungligen kom.

En vanlig anslutning till exempelvis Dagens nyheter ser ut såhär:

anslutning utan vpn
Din dator > Din internetleverantör > DN’s internetleverantör > DN’s Webbplats.

En anslutning via VPN ser ut såhär:

anslutning med vpn
Din dator > Din internetleverantör > VPN-server > DN’s internetleverantör > DN’s Webbplats.

Varför bör man använda VPN?

VPN kan i det närmsta liknas vid en osynlighetsmantel för din dator. Du kan röra dig vart du vill och ingen kan se dig. Det här gör så du har tillgång till streaming-tjänsters utbud i hela världen. Eller så du kan besöka hemsidor som blockerats av din skola, ditt land eller din arbetsplats. Du kan ladda ner filer utan att någon får reda på att det är du som laddat ner filerna. Eller skapa privata nätverk med människor på andra sidan jordklotet. Från och med den stund du skaffar en VPN-tjänst så är du helt anonym på internet. Vem har inte drömt om en osynlighetsmantel?

För att hitta den bästa VPN-tjänsten för just dig kan du läsa vår stora jämförelse på startsidan.